Datainsamling med drönare

Drönare är ett utmärkt verktyg för att på ett snabbt och billigt sätt att ta fram högupplösta ortofoton och 3d-modeller för tex volymberäkning eller inventering. Självklart följer vi gällande reglemente för att flyga drönare och sprida informationen.


Skog

Med ett högupplöst ortofoto har du bättre koll på din skog. Inventering av skogsskador, uppföljning av åtgärder och planering är bara några av användningsområdena. Tillsammans med vår digitala skogsbruksplan får du stenkoll på din skog.

Avdelningar

Inventering

Med drönare har du ett tids-och kostnadseffektivt alternativ till traditionell mätning.

Avdelningsbeskrivning

Fastighet

Foton över byggnader och fastigheter tagna med drönare blir alltmer vanligt som komplement till övrig fotografering vid tex husförsäljningar.

Avdelningsgränser