Digitala skogsbruksplaner

Kom enkelt åt din skogsbruksplan var du vill, när du vill och hur du vill. Har du en skogsbruksplan digitaliserar vi den för presentation i en responsiv webbkarta tillgänglig i såväl dator som mobil.


Avdelningar

Avdelningar visas efter vilken huggningsklass/typ av mark det handlar om.

Avdelningar

Beskrivning

Mer information om respektive avdelning fås genom att klicka på avdelningen i kartan.

Avdelningsbeskrivning

Avdelningsgränser

Det finns möjlighet att endast visa avdelningsgränserna och det är framförallt användbart tillsammans med ortofoton.

Avdelningsgränser

Åtgärder

Avdelningsgränserna kan även visas olika beroende på när en föreslagen åtgärd skall utföras. Detta göra det enkelt att få en överblick över aktuella åtgärder.

Åtgärder

Mäta

Ett mätverktyg gör det möjligt att mäta både längd och yta.

Mäta

Bakgrundsdata

Det finns flera olika bakgrundskartor att välja mellan. Dels den vanliga terrängkartan och ekonomiska kartan men även såväl historiska ortofoton som i princip dagsfärska satellitbilder. Vi erbjuder även möjligheten att samla in data med hjälp av drönare och skapa mycket högupplöst bakgrundsmaterial för fastigheten. Läs mer här

Bakgrundsdata

Exempel